Klaret či claret označuje způsob výroby vína. Používají se jen modré hrozny bez nakvašení rmutu. Termínem Klaret se v Evropě označují většinou červená a někdy tmavě růžová vína, ale u moravských vín platí opak a označují se tak výhradně bílá vína, která maj velice světlou barvu. Z moravských sklepů pro vás máme výborné bílé klarety z Frankovky.